خدمات پس از فروش

امروزه عوامل مختلفی از جمله ازدیاد شركت های تولید كننده و رقابت تنگاتنگ در حوزه های بازاریابی و فروش باعث شده سطح انتظار مشتریان از كیفیت محصول وخدمات آن بسیار بالاتراز دهه گذشته باشد برهمین اساس در بسیاری از سازمان ها خدمات پس از فروش ازشكل یك واحد فرعی خارج شده و یكی از اركان اصلی سازمان هارا تشكیل می دهد وحتی در برخی از سازمان ها خدمات پس از فروش به سازمان مستقلی تبدیل شده است كه این امر مبین اهمیت خدمات پس از فروش و نقش استراتژیك آن درحیات سازمان هاست. اصولاً خدمات پس ازفروش مدرن و بهینه، بهترین ابزار تبلیغاتی برای بازاریابی و بازارسازی فروش محصولات است. این عامل می تواند بدون پرداخت هزینه تبلیغات، تبلیغات گسترده ای را بین مشتریان ایجاد كند.

ما اعتقاد داریم که فروش و ارائه بهترین خدمات به معنای اتمام  مسئولیت شرکت سان ماشین نمیباشد، بلکه سرآغازی برای همکاری بلند مدت در راستای رضایتمندی مشتریان است و این اصل رضایتمندی مشتریان جز با اعتماد و ارتباط صادقانه متقابل و ایفای تعهدات و خدمات به موقع و مناسب بوجود نمی آید ، به لطف الهی همواره مشتریان ما بهترین دوستان ما هستند و این بزرگترین افتخار ما تا به امروز بوده و خواهد بود.


خدمات پس از فروش
  • اشتراک در :
  • امتیاز به مطلب:
  • gradegradegradegradegrade
  • 1
print پرینت