اجرای تاسیسات حرارتی

تیم تخصصی اجرای تاسیسات حرارتی شرکت سان ماشین با تسط کامل بر اجرای تاسیسات حرارتی و تجربه بیش از 20 سال در زمینه تاسیسات ، انجام این بخش از پروژه خطوط تولید را بطور کامل و مطابق با طراحیها و نقشه های تاسیسات ارائه شده به انجام میرساند.

تامین تجهیزات حرارتی هر بخش یا دستگاه از خط تولید بایستی بطور کامل محاسبه گردیده و ضریب همزمانی مناسبی برای آنها تعریف گردد تا در حین کار و استفاده و کارکرد دستگاهها دچار کمبود یا افت حجم و فشار نگردند.


اجرای تاسیسات حرارتی
  • اشتراک در :
  • امتیاز به مطلب:
  • gradegradegradegradegrade
  • 1
print پرینت