اجرای تاسیسات برق صنعتی

تاسیسات برق صنعتی در راه اندازی هر صنعت ، کارخانه و یا خط تولیدی یکی از اجزاء اصلی به شمار می آید که بایستی بر اساس برنامه های زمانبندی خاص در ابتدای اجرای پروژه ، حین اجرای پروژه و در نهایت در انتهای پروژه به عنوان اقدام نهایی انجام گیرد. این بخش لاینفک از پروژه بر اساس طراحی های منحصر به فرد برای هر پروژه تعریف میگردد و میتوان گفت که محاسبات مربوطه فقط و فقط برای پروژه خاص کاربرد دارد.

شرکت سان ماشین علاوه بر اجرای تاسیسات و تجهیزات خط تولید و نصب و راه اندازی فرایندهای تولید ، اجرای تاسیسات برق صنعتی پروژه هایی را که خود طراحی نموده است را نیز به انجام میرساند. علت این امر نیز انطباق دادن تمام بخشهای مختلف پروژه با یکدیگر میباشد.


اجرای تاسیسات برق صنعتی
  • اشتراک در :
  • امتیاز به مطلب:
  • gradegradegradegradegrade
  • 1
print پرینت