خط کنسانتره میوه

ميوه ورودي اعم از سيب يا انگور زماني كه در سيلو ذخيره مي‌شود، توسط آب به طور سطحي شسته مي‌شود. سپس توسط يك مارپيچ، از سيلو كه به صورت يك استخر ساخته شده است، به قسمت شستشو منتقل مي‌شود. خرد كردن به منظور ريز كردن سيب انجام مي‌شود تا بتوان درصد بيشتري از آب ميوه را جدا نمود . امروزه در جهان از روش‌هاي مختلفي جهت آبگيري از ميوه استفاده مي‌شود كه از جمله مهمترين آنها مي‌توان به آبگيري به طريقه سانتريفوژ و آبگيري به طريقه پرس كردن اشاره کرد. آب ميوه استحصال شده داراي مقداري مواد زائد ميوه و ساير ناخالصي‌ها بوده كه در صورت وجود احتمال دارد كه در ساير مراحل توليد ايجاد اختلال نمايد‌. اولين مرحله تغليظ آب ميوه آروماگيري مي‌باشد كه در طي آن آب ميوه حدود 7ـ8 درصد تغليظ مي‌شود‌. به منظور جداسازي بعضي مواد اضافي و مزاحم نظير پكتين، سلولز و ساير مواد مشابه درون آب ميوه، بايد موادي به آن اضافه نمود تا بتوان اين مواد اضافي را آز آب ميوه به آساني خارج نمود. فیلتراسیون که به منظور جدا كردن ذرات كلوئيدي به وجود آمده توسط آنزيم مي‌باشد . كنسانتره توليد شده به علت دماي زيادخواص تغذيه‌اي خود را از دست مي‌دهد. بنابراين بايد آن را به سرعت خنك كرد و در آخر بسته‌بندي مواد غذايي است‌.


خط کنسانتره میوه
  • اشتراک در :
  • امتیاز به مطلب:
  • gradegradegradegradegrade
  • 2
print پرینت